Náhrada škody tiež patrí k právnym sporom

Právne služby sa môžu hodiť aj vám. Mnohí ľudia sa domnievajú, že právnika nikdy nebudú potrebovať, pretože ctia zákony, ale niektoré životné momenty im tu aj napriek všetkej snahe žiť poctivo privodia neočakávané okolnosti, s ktorými rozhodne nepočítali. Môže sa vám napríklad hodiť advokát z Bratislavy na právne zastupovanie alebo aspoň na konzultácie v ťažkých životných situáciách, kedy je na vás vymáhaná náhrada škody.

náhrada škody

Škoda spôsobená zvieratami alebo deťmi – v živote sa stávajú niekedy až kuriózne prípady poškodenia majetku a jedným z nich je poničenie nábytku deťmi. Takýto prípad sa môže prihodiť napríklad mladej rodine, ktorá vo voľnom čase navštívi múzeum so starožitnosťami, a súčasťou múzejných zbierok sú vzácne minerály. Jedno z detí napadne rozbiť vitrínu a niektorý minerál vziať do ruky, pričom ten spadne na zem a kus sa z neho odlomí. V takom prípade môže škoda presiahnuť aj niekoľko tisíc Eur. Ďalšiu škodu môžu spôsobiť zvieratá, napríklad pri návšteve záhradníctva, kde sa pestujú vzácne rastliny, sa pes na vodítku z vodidla vyvliekne a prebehne sa medzi rastlinami, načo ich väčšinu zničí.

rozbité sklo

Náhrada škody v prenajímanom byte – prenajať byt s pôvodným vybavením, napríklad s kuchynskou linkou, vstavanými spotrebičmi (práčkou, chladničkou) či s niektorým ďalším nábytkom, ako sú vstavané skrine na mieru, je veľmi jednoduché. Postačí spísať nájomnú zmluvu, a pokiaľ ponúknete užívanie bytu za rozumnú cenu, záujemca už sa s veľkou pravdepodobnosťou nejaký objaví. Súčasťou zmluvy však musí byť aj klauzula, ktorá definuje užívanie bytového vybavenia, a do úvahy sa berie aj jeho možné poškodenie. Musí sa tu zohľadniť opotrebenie vplyvom veku a bežného užívania, ale zámerné poškodenie či zničenie, prípadne poškodenie z nedbalosti, alebo dokonca krádež, je nutné zahrnúť do položiek s náhradou škody. Preto by nájomnú zmluvu mal spisovať advokát z Bratislavy, ktorý práve toto do zmluvy zahrnie, a ošetrí ju tak, aby v nej boli popísané práva aj povinnosti oboch strán.